Umowa Deweloperska Konstrukcja


Jakie zapisy w umowie uchronią Cię przed stratami? w który sposób zyskownie zaplanować rozliczenia z inwestorem? W jaki sposób przeprowadzić jednostronny odbiór robót? W który sposób odzyskać karę niesłusznie potrąconą z wynagrodzenia? Kiedy możesz odstąpić od niekorzystnej dla Ciebie umowy? W który sposób zaopatrywać przed karą umowną? Prezentowana jest poświęcona teoretycznej także dogmatycznej analizie więzi o charakterze kontrolnym i nadzorczym istniejących w sferze samorządu terytorialnego w świetle wartości powiązanych z tym samorządem. Problematyka kontroli i nadzoru w samorządzie terytorialnym nie była przedmiotem szerszych analiz w polskiej nauce prawa administracyjnego w ostatnich latach, toteż też prezentowana lektura jest cenna pozycję w tej dziedzinie, zwłaszcza mając na uwadze na to, że w związku z uchwaleniem w Konstytucji RP pozostały wyznaczone nowe granice pojęciowe również samorządu, jak i działań kontrolnych dodatkowo nadzorczych połączonych z samorządem. Monografia kierowana jest do żaków prawa i administracji, może tak jak być wartościowa pracownikom administracji publicznej (rządowej i samorządowej), jakże i wszystkim zainteresowanym tematyką nadzoru i kontroli w systemie samorządu terytorialnego.