Rzeczoznawca Majątkowy Testy


Prawne uwarunkowania projektowania i zagospodarowania przestrzennego oraz te dotyczące prawa ochrony środowiska wywołują liczne problemy i kontrowersje. Praktycznie każda związana z nimi sprawa jest inna, wymagająca odrębnej analizy. W wielu przypadkach zachodzą lecz podobieństwa pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami. Dlatego w oparciu o różne doświadczenia zdecydowanie wygodniej jest oceniać znaczenie poszczególnych kodeksów w praktyce. Szczególnie duże problemy wywołują dwa warianty decyzji, tzn. o wymogach zabudowy i zagospodarowania terenu także o środowiskowych uwarunkowaniach. To szczególnie im została poświęcona niniejsza publikacja. Przy jej przygotowaniu zostały wykorzystane najciekawsze orzeczenia, tezy doktryny, a podobnie własne doświadczenia spojone z obsługą prawną poszczególnych podmiotów. Nad wieloma przedstawionymi tezami wciąż można dyskutować, bowiem przepisy je określające wciąż nie są dostatecznie jasne (co powoduje, że otwarty staje się postulat do ustawodawcy dotyczący co najmniej szerszej reformy prawa projektowania przestrzennego). Jednakże nieistnienie klarowności artykułów nie oznacza niemożności poszukiwania optymalnych rozwiązań. Trzeba jednakże wskazać, że w praktyce oceny wyrażane poprzez gminy, kolegia odwoławcze, zawodowych prawników, to znaczy sądy administracyjne bywają rozbieżne. Dlatego w ten sposób ważna wydaje się siła argumentów przedstawionych w konkretnych pismach innymi słowy decyzjach.